dziju veikals gardēžiem

ziemassvētku zeķe


materiāli

Lettlopi 50 g ficītes

A=0005 black heather

B=0058 dark grey heather

C=0056 ash heather

D=0054 light ash heather

E=1408 light red heather

***

adījuma blīvums

18 valdziņi un 24 rindas = 10 X 10 cm

 ***

adatas

4.50 mm zeķadatas

3.00 mm tamboradata

***

piezīme

var izvēlēties savu zeķes papēža un purngala adīšanas tehniku.


darba gaita

Ar divām kopā saliktām adatām uzmet 64 valdziņus, izmantojot A dziju. Valdziņus sadala pa četrām adatām un, iezīmējot rindas sākumu,  ada pa apli valnīša rakstā 1x1 (viens labiski, viens kreiliski) 3 cm, apmēram 9 rindas.

Nākamās 56 rindas ada labiski, izmantojot 1.zīmējumā attēloto rakstu.

Pēc raksta vienu pilnu rindu izada ar A dziju. Nākamās rindas 48 valdziņus (1., 2. un 3.adata) izada ar A dziju, bet atlikušos šis rindas 16 valdziņus (4.adata) un nākamās rindas 16 valdziņus ( 1. adata ) ada ar E dziju.

Papēdis. Uz 1. un 4. adatas, izmantojot nepilnās kārtas, sāk veidot papēdi. Pagriež adījumu pa 180°(uz otru pusi) un ada  kreiliski līdz palicis neizadīts pēdējais E dzijas valdziņš. Šo valdziņu ar pavedienu adījuma  labajā pusē pārceļ uz darba adatas, pārliek pavedienu uz darba kreiso pusi un pārceļ neizadīto valdziņu atpakaļ uz sākuma adatas. Darba pavediens tiek aptīts ap neizadīto valdziņu. Griež adījumu pa 180° (uz otru pusi) un ada vienu valdziņu labiski, vienu pārceļot līdz palicis neizadīts pēdējais valdziņš ar E dziju. Ar pavedienu adījuma priekšpusē pārceļ neizadīto valdziņu uz darba adatas, pārliek pavedienu uz darba kreiso pusi un pārceļ neizadīto valdziņu atpakaļ uz sākuma adatas. Katras nākamās rindas beigās neizada par vienu valdziņu vairāk nekā iepriekšējā, līdz katras rindas beigās neizadīti un aptīti ar darba pavedienu paliek 11 valdziņi. Tālāk katras rindas beigās atkal pa vienam valdziņam pieada klāt līdz adījuma kreiliskajā pusē ir izadīti visi 32 valdziņi ar E dziju.

Pagriež adījumu uz labo pusi un turpina adīt labiski pa apli ar A dziju, iesaistot darbā visus 64 valdziņus uz visām adatām. Šādi ada 10 cm, apmēram 24 rindas. Beidz adīt ar A dziju.

Purngals. Izada vienu pilnu rindu ar E dziju un sāk veidot purngalu. Adot pa apli, 1. un 3. adatas beigās priekšpēdējo valdziņu noceļ, pēdējo valdziņu izada un pārceļ pāri neizadīto valdziņu, tādejādi samazinot valdziņu skatu uz šim adatām. 2. un 3.adatas sākumā pirmo valdziņu izada, pārceļ atpakaļ uz sāmuma adatas un nākamo valdziņu pārceļ pāri izadītajam, tādejādi samazinot valdziņu skaitu uz šīm adatām. Šādi ada pa apli līdz uz katras adatas palicis viens valdziņš. Norauc atlikušos valdziņu, norauj pavedienu un savelk purngalu, iestrādājot atlikušo pavedienu  zeķes kreisajā pusē.

Izmantojot E dziju, zeķes valnīša pirmajai rindai ar tamboradatu aptamborē pīnīti un pagarinot to veido cilpu zeķes pakarināšanai.

Iestrādā pavedienu galus, nopresē ar gludekli un Jūsu skaistā Ziemassvētku zeķe ir gatava. :) 


1. zīmējums

1. zīmējums


piegāde un apmaksa        dāvanu karte       kontakti

info@amu.lv

tel. +371 29107169, +371 26423863

Berta.me