Big close

privātuma politika

 

 

Mēs respektējam jūsu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, un tāpēc šajā privātuma politikā esam aprakstījuši, kā mūsu vietnē www.amu.lv un e-pastā tiek apstrādāti un aizsargāti personas dati saskaņā ar Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu.

 

1. Kas ir pārzinis

Vietni www.amu.lv uztur un personas datu pārzinis ir SIA amu, VRN 40103886112 , adrese Liepājas iela 35a-13, Rīga, LV1002 , e-pasts info@amu.lv .

 2. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam tikai tos personas datus, ko jūs paši esat snieguši mūsu vietnē vai e-pastā:

-          veicot pasūtījumu mūsu internetveikalā (vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs); mēs saglabājam arī datus par jūsu veiktiem pirkumiem (preces, summas, datumi);

-          aizpildot sarakstes formu mūsu vietnē vai sūtot mums e-pastu, tai skaitā, akcija “adām kopā” (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, citi dati, ja tādi tiek norādīti).

Mēs nekādā veidā neapstrādājam jūsu maksājumu informāciju.

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un apstrādes tiesiskie pamati

Personas datus, kas mums nodoti, veicot pasūtījumu mūsu internetveikalā, mēs apstrādājam tikai nolūkā noformēt un izpildīt jūsu pasūtījumu un sazināties ar jums saistībā ar pasūtījuma izpildi, ja nepieciešams. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir ar jums noslēgtā līguma izpilde, kā arī normatīvo aktu izpilde grāmatvedības jomā.

Personas datus, kas mums nodoti, aizpildot sarakstes formu mūsu vietnē vai sūtot mums e-pastu, mēs apstrādājam tikai, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un jautājumiem, kā arī akcijas “adām kopā” vajadzībām. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir mūsu leģitīmā interese nodrošināt personīgu komunikāciju ar klientu un izsludinātā akcijas norisi.

Mēs neizmantojam jūsu e-pastu vai tālruni tiešā mārketinga un komerciālo sūtījumu vajadzībām.

 4. Cik ilgi mēs glabājam personas datus

Personas datus, kas mums nodoti, veicot pasūtījumu mūsu internetveikalā vai aizpildot sarakstes formu mūsu vietnē, kā arī e-pastos esošos personas datus mēs saglabājam trīs gadus; pēc tam personas dati mūsu vietnē un e-pastā tiek dzēsti vai anonimizēti.

Grāmatvedības vajadzībām personas dati preču pavaddokumentos un grāmatvedības programmā tiek saglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem termiņiem.

 5. Kam mēs nododam personas datus

Mēs nododam tikai nepieciešamos personu datus piegādātājam, kas piegādā jūsu pasūtījumu. Ar piegādātāju privātuma politikām var iepazīties pašu piegādātāju vietnēs.

Mēs varam sniegt personas datus kompetentām valsts institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma.

Mēs nenododam personas datus trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

Mūsu vietnes glabāšanai mēs izmantojam tādā apstrādātāja pakalpojumus, kura serveri var atrasties arī ārpus ES un kurš tāpēc ir apliecinājis savu atbilstību ES-ASV Privātuma Vairoga ietvaram.

 6. Vai mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu vietnē sekojošiem nolūkiem:

-          lai nodrošinātu internetveikala darbību un jūsu izvēlētā pakalpojuma sniegšanu;

-          analīzes un statistikas vajadzībām, lai pilnveidotu vietnes darbību un piedāvājumu (šim nolūkam mēs izmantojam arī Google Analytics pakalpojumu).

Mēs neizmantojam sīkdatnes izsekošanas un personalizētas reklāmas, tai skaitā, trešo personu, nolūkiem.

Jūs varat pārvaldīt sīkdatņu izmantošanu:

-          savā interneta pārlūkā jūs varat pilnībā vai daļēji dzēst esošās sīkdatnes un ierobežot jaunu sīkdatņu, tai skaitā, trešo personu, instalēšanu savā datorā;

-          lai ierobežotu Google Analytics darbību, jūsu varat instalēt šim nolūkam paredzētu opt-out spraudni.

Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs bloķēsiet sīkdatņu izmantošanu mūsu vietnē, mūsu internetveikala darbība un pakalpojuma sniegšana jums var būt traucēta.

 7. Kādas ir jūsu tiesības

Saskaņā ar Regulu jums ir tiesības:

-          pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;

-          pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu;

-          pieprasīt apstrādes ierobežošanu;

-          iebilst pret savu personas datu apstrādi;

-          uz datu pārnesamību.

Lai īstenotu norādītās tiesības, kā arī citos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos jūs varat vērsties pie mums ar attiecīgu pamatotu pieprasījumu,

nosūtot to uz augstāk norādīto pārziņa pasta vai e-pasta adresi. Mēs atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Nepieciešamības gadījumā mums ir tiesības pieprasīt jums pierādīt savu identitāti.

Ja neesat apmierināti ar mūsu atbildi vai rīcību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13 – 15, Rīga, Lv-1011, info@dvi.gov.lv, +371 67223131.

 8. Kā notiek informēšana par šo privātuma politiku un tās grozīšanu

Šī privātuma politika ir pieejama mūsu vietnē.

Mēs lūdzam apstiprināt iepazīšanos ar šo politiku, pirms jūs apstipriniet savu pasūtījumu mūsu internetveikalā vai aizpildiet sarakstes formu mūsu vietnē.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā papildināt un grozīt šo politiku.

Mūsu vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā privātuma politikas versija.

 

 

Apstiprināts 25.05.2018.